Vodstvo crkve


11 “On sam dao je nekima dar da budu apostoli, nekima da budu proroci, nekima da budu evanđelisti, a nekima da budu pastiri i učitelji, 12 kako bi se Božji ljudi usavršili i pripremili za službu izgradnje Kristova Tijela, 13 da svi postignemo jedinstvo u vjeri i u znanju o Božjem Sinu i odrastemo u zrele ljude i da postanemo poput Krista u punini Njegova savršenstva. ” Efežanima 4:11-13

Starješinstvo:

Jonatan Vukov

Marin Šestak

Dogovori sastanak sa vodstvom

Nauči više o radu i viziji crkve direktno od osoba iz vodstva

Emanuel

Mi smo crkva čiji je temelj Isus Krist i čiji je autoritet Biblija. Zbog toga je naša strast da proslavimo Boga čineći učenike koji slave Krista, hodaju s Kristom i rade za Krista u svakom području života. Zahvaljujemo što ste nas danas posjetili online.


© CRKVA EMANUEL VARAŽDIN | VERTICAL CHURCH WEBSITE TEMPLATE, built by CreateGo