O Emanuelu


Žudim vidjeti Boga proslavljenog u našem gradu

Sve započinje s našom misijom.

Isus je rekao svojim učenicima da idu u svijet i čine nove učenike.

Zdrave stvari se množe.

Zdravi i zreli učenik Isusa Krista radi na tome da “sam sebe umnoži” – čini nove učenike.

I zdrava crkva radi na tome da sebe umnoži u druge crkve.

Mi smo uzbuđeni zbog Božje misije u svijetu i nevjerojatne mogućnosti da se pridružimo Bogu u Njegovom velikom djelu.


Our Mission

Proslaviti Boga kroz ispunjenje velikog poslanja.

Matej 28:19-20

Emanuel u 4-3-2-1


4 Stupa                              

Četiri temeljne vrijednosti koje vode misiju naše crkve

Navještanje Autoriteta Božje Riječi Bez Isprike;

“Propovijedanje Riječi; budi spreman u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti; opomeni – sa svom strpljivošću i poukom.”

Uzdizanje Imena Isusa Krista Kroz Slavljenje;

“Bog je duh i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini.”

Čvrsto Vjerovanje U Moć Molitve;

“Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete…”

Hrabro Propovijedanje Radosne Vijesti O Isusu Kristu;

“I za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu smjelo govorim kako mi i treba progovoriti.”

3 Značajke učenika       

Tri karakteristike učeništva

Mi smo strastveni u vezi onog na što je Isus Krist pozvao svoju crkvu da radi. Matej 28:19-20: “Idite dakle i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam van zapovijedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”

Mi vjerujemo da je ova izjava velikog poslanja- poziv da činimo učenike- zadatak na koji je pozvan svaki koji vjeruje u Isusa Krista. Naš fokus nije na kvantiteti učenika već na kvaliteti učeništva. Mi vjerujemo da će kvalitetni učenik Isusa Krista strastveno sljediti ova tri predanja:

Slaviti Krista

U svakom okruženju, naša crkva teži činiti učenike koji slave Isusa Krista u duhu i istini sa cijelim svojim životima. Po Božjoj milosti mi smo predani Duhom ispunjenom i istinom vođenom slavljenju u svim našim tjednim službama, molitvenim sastancima, kućnim grupama i bilo kojoj drugoj službi. Slavljenje je vše od samog pjevanja i mi želimo vidjeti Isusa proslavljenim od muškaraca i žena koji Ga štuju kroz sve što rade.

Hod S Kristom

Mi vjerujemo da naš rast u našem odnosu s Isusom Kristom ubrzava kada mi aktivno i ponizno hodamo s Kristovim tijelom (crkvom) kroz kućne grupe. Povezivanje s ostatkom tijela Kristovog (crkve) nije samo korisno, već je kritično važno. Naš cilj je ohrabriti jedni druge na rast u Kristu kroz životo-davajuće slavljenje, primjenjivo orijentirano proučavanje Biblije, molitvu i uzajamnu odgovornost.

Rad Za Krista

U konačnici, kvalitetan učenik Isusa Krista traži aktivnu ulogu za službu u crkvenom tijelu. Uzimajući načelo od Isusa koji je dao svoj život za nas, mi tražimo činiti učenike koji daju svoje vrijeme, blaga, i talente kako bi izgradili kristovo Tijelo (crkvu) kroz službu.

2 Velike službe

Održavati ćemo ih jednostavnim i usredotočenim na Boga.

Slavljenje s velikim utjecajem

Uzdizanje imena Isusa Krista

Propovijedanje Božje riječi

Kućne

Grupe

Zajednička Služba

Multipliciranje

1 Vizija

Vertikalni fokus. Horizontalni utjecaj.

Mi žudimo da sve više i više ljudi upozna Boga, osjeti Njegovu ljubav i iskusi Njegovu slavu. Nema ništa većeg nego gledati i doživljavati Božju slavu. Čak je i Mojsije kada je otišao na vrh planine Sinaj s Bogom želio više Njegove prisutnosti i rekao: “Pokaži mi svoju slavu” (Izlazak 33:18). Bog je toliko milostiv da je odobrio Mojsijev zahtjev i dao mu uvid u Svoju prisutnost.

Bog je i danas još uvijek milostiv prema svojim ljudima. Kroz pismo, On nam obećaje otkriti Svoju veličanstvenu prisutnost. Npr. u Ivan 14:21, Isus je rekao: “Tko poznaje moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj; i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samoga sebe.”

Emanuel je crkva u kojoj tražimo manifestiranu prisutnost Boga. Mi želimo spoznati i iskusiti Boga osobno, a ne samo ono što On može učiniti za nas. Iako Bog može i On će izliječiti ljudska srca i odnose, naš primarni fokus je na našem odnosu s Bogom. Kada pogledamo prema gore, kada smo zahvaćeni svojim vertikalnim odnosom sa Bogom, svi naši horizontalni odnosi će sjesti na svoje mjesto.

Isuse, pokaži nam svoju slavu!

Emanuel

Mi smo crkva čiji je temelj Isus Krist i čiji je autoritet Biblija. Zbog toga je naša strast da proslavimo Boga čineći učenike koji slave Krista, hodaju s Kristom i rade za Krista u svakom području života. Zahvaljujemo što ste nas danas posjetili online.


© CRKVA EMANUEL VARAŽDIN | VERTICAL CHURCH WEBSITE TEMPLATE, built by CreateGo